Rezultatele la concursul de admitere sesiunea IULIE 2020
Consiliere psihologică studenți U.B.
Răspunsul cu privire la Contestația cu nr. 1791/28.01.2020
Tradiționalul concert de colinde 2019
Rezultatele analizei dosarelor depuse în vederea obținerii Gradațiilor de merit 2020-2024
Conferința susținută de Arhid. Prof. Univ. Dr. Ioan Caraza
Lansare de carte 19 noiembrie 2019
Metodologia pentru alegerea organelor de conducere 2019/2020
Metodologia de alegere a reprezentanților studenților în Senatul Universității din București și în Consiliul Facultății de Teologie Ortodoxă ,,Justinian Patriarhul’’.
Simpozionul național de teologie 6-9 OCTOMBRIE 2019
Metodologia și calendarul cazărilor în căminele Universității din București
Rezultatele selecției dosarelor de concurs pentru posturile de bibliotecari
Admitere Studii Universitare de Licență - EXTENSIA DE LA ROMA - sesiunea septembrie 2019
Rezultatele la examenul de admitere sesiunea IULIE 2019
Admitere programe licență sesiunea iulie 2019
Stagii de practică în cadrul Programului ERASMUS
Concursurile de promovare din iulie 2019
Programul Naţional „Tabere studenţeşti 2019”
Cel de-al Optulea Simpozion Internațional Est-Vest al Bibliștilor Nou-Testamentari
Metodologia de acordare a locurilor în Taberele Studențești
Sesiunea de Comunicări Științifice a Studenților, cu tema: „Ethosul satului românesc între Teologie şi Etnologie"
Rezultate selecției studenților ERASMUS pentru anul universitar 2019-2020
Selecția ERASMUS 2019 - 2020
Burse masterale oferite de Patriarhia Ecumenică la Chambesy - Elveția
Program academic oferit de Ambasada S.U.A.