Gradații merit 2020
Alegerea Reprezentanților Studenților în Consiliul Facultății de Teologie Ortodoxă Justinian Patriarhul și în Senatul Universității din București
Lista finală a beneficiarilor de burse studențești - 10.11.2020
Hotărârea Comisiei de Acordare a Burselor pentru soluționarea contestațiilor
Selectie pentru mobilitati de studii Erasmus semestrul II, an univ. 2020-2021
Bursele BW CIVIS la Tubingen
Lansare selectie mobilități Erasmus+ în cadrul CIVIS
Centrul de Învățare al Universității din București - Workshopuri online NOIEMBRIE 2020
Burse studențești 2020-2021
Predarea cursurilor-seminariilor în regim on-line
Înscriere la Programul de certificare pentru profesia didactică – Nivel I
Mesaj important pentru studenții și masteranzii din anii terminali, cu privire la finalizarea studiilor
Rezultate finale la examenul de admitere - Extensia Roma
ÎNSCRIEREA STUDENȚILOR ÎN NOUL AN UNIVERSITAR 2020-2021
Desfășurarea activităților didactice în viitorul an universitar
Universitatea din București - propuneri pentru studenți
Admitere ȘCOALA DOCTORALĂ - sesiunea SEPTEMBRIE 2020
Consiliere psihologică studenți U.B.
Rezultatele analizei dosarelor depuse în vederea obținerii Gradațiilor de merit 2020-2024
Admitere Studii Universitare de Licență - EXTENSIA DE LA ROMA - sesiunea septembrie 2020
Pelerinaj în Țara Sfântă 2017
Admitere Studii Universitare de Licență - sesiunea iulie / septembrie 2020
Admitere Studii Universitare de Masterat 2020
Noile spaţii de învăţământ ale Facultăţii de Teologie Ortodoxă "Justinian Patriarhul" din Bucureşti
Acte necesare permis BCU - Filiala FTOUB