Bine ați venit pe noua pagină web a Facultății de Teologie ortodoxă Justinian Patriarhul din București. Prin intermediul acestui mijloc de informare, sperăm să realizăm o comunicare cât mai transparentă între Facultate și studenți, oferind cursuri în format electronic, știri referitoare la activitățile desfășurate în cadrul instituției precum și numeroase alte materiale de interes general.

 

În urma analizării cererilor pentru alegerea titlurilor în vederea înscrierii la examenele de licență/disertație, Comisiile desemnate au constatat faptul că toți candidații au îndeplinit condițiile necesare pentru aprobare, excepție făcând un singur candidat (înștiințat despre aceasta prin telefon/e-mail).

1. În ce privește modalitatea de susținere a orelor pe semestrul II al anului universitar 2020-2021, Senatul UB a aprobat ca în Semestrul II ce va începe la 15 februarie 2021 cursurile și seminariile programelor de licență să se desfășoare online, cu excepția acelor cursuri și seminarii care presupun să se facă în mod practic: muzică, artă sacră, practică liturgică, program liturgic, ce se vor desfășura față în față, atâta cât va permite situația, funcție de evoluția acesteia dată de rata de îmbolnăviri. De asemenea, și orele de curs și seminar de la programele masterale pot fi predate ȘI față către față (deci neobligatoriu), lăsând la latitudinea profesorilor, în înțelegere cu studenții, maniera desfășurării acestora. Consiliul își rezervă dreptul să revină asupra acestor hotărâri, potrivit cu evoluția situației pandemice ce se va actualiza și reglementa prin lege și prin hotărâre de Senat universitar.
2. S-a hotărât ca profesorii să treacă notele în cataloage direct în mod fizic (deci nu se vor mai transmite online!), întocmai ca înainte de pandemie. Așadar, fiecare dintre profesori va veni să ridice personal catalogul disciplinei la care examinează, după care îl va returna completa și îl va returna secretariatului.

SERVICII STOMATOLOGICE DE URGENȚĂ în favoarea studenților teologi:

Dr. Florin Roșu, student în anul I Teologie Pastorală (FTOUB), oferă GRATUIT studenților cu posibilități reduse din facultatea noastră SERVICII STOMATOLOGICE DE URGENȚĂ la cabinetul domniei sale din Policlinica Rahova, sect. 5, București,  (etaj 2/cam. 203).
Date contact: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Dată fiind situația dificilă generată de virusul acesta, vă informăm că audiențele (în manieră fizică) se suspendă pentru o vreme. Vă puteți adresa conducerii facultății, pentru orice problemă instituțională, la adresa: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. sau Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. . Orice sesizare va fi direcționată spre rezolvare persoanelor sau compartimentelor responsabile (prodecani, director Școala doctorală, secretariat, administrație). Vă dorim tuturor sănătate maximă!

Mesaj important pentru studenții și masteranzii din anii terminali, cu privire la finalizarea studiilor… click aici.